Homeเปิดประตูสู่ไนจีเรียไนจีเรียบนเวทีโลกรัฐบาลสหรัฐฯ กับไนจีเรียได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมสหรัฐฯ - ไนจีเรีย 2555

รัฐบาลสหรัฐฯ กับไนจีเรียได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมสหรัฐฯ - ไนจีเรีย 2555

รัฐบาลสหรัฐฯ กับไนจีเรียได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมสหรัฐฯ - ไนจีเรีย ครั้งที่ 7 (The 7th US – Nigeria Binational Commission) ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2555  จัดขึ้นที่สถาบัน The United States Institute of Peace (USIP) กรุงวอชิงตัน มีสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมสหรัฐฯ - ไนจีเรีย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “A Rising Partnership” เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี โดยหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ คือ นาย William J. Burns รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าคณะผู้แทนไนจีเรีย คือ เอกอัครราชทูต Olugbenga Ashiru รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นับเป็นการประชุมที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลายหน่วยงานที่สำคัญของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมมากที่สุด ตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 โดยคณะผู้แทนสหรัฐฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม หน่วยงานความมั่นคง USAID  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐฯ กระทรวงเกษตร  สำนักงาน Government Accountability Office  สมาคม National Association of Regulatory Utility Commissioners รวมทั้งบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ ในขณะที่คณะผู้แทนไนจีเรียประกอบด้วย ผู้ว่าการรัฐจากรัฐ Borno รัฐ Kano รัฐ Rivers และรัฐ Taraba  เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท กระทรวงทรัพยากรน้ำ สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ รัฐสภา บริษัทผลิตกระแสไฟฟ้า คณะกรรมาธิการเลือกตั้งอิสระแห่งชาติ (INEC)  คณะกรรมาธิการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน และหน่วยงานพิเศษรับผิดชอบรายได้จากน้ำมัน
 

นาย William J. Burns รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และพูดถึงความเป็นหุ้นส่วนกับไนจีเรียว่า ความสัมพันธ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่ไนจีเรียเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาค sub-Saharan Africa  ประชากรหนึ่งในสี่ของทวีปแอฟริกาเป็นชาวไนจีเรีย  อีกทั้งไนจีเรียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในทวีป        มีประชากรมุสลิมมากที่สุด และมีส่วนร่วมในการส่งทหารเข้าไปรักษาสันติภาพจากทวีปแอฟริกามากที่สุด เป็นคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐฯ มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นผู้นำในกลุ่มประเทศ ECOWAS และมีบทบาทในสหประชาชาติ ให้ความเห็นตามครรลองของความถูกต้องชอบธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ในลิเบีย ซีเรีย และทั่วโลก ดังนั้น ไนจีเรียจึงเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่แวดล้อมไปด้วยความท้าทายที่ประเทศอื่นๆ ในแอฟริกากำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานเพื่อรองรับประชากรหนุ่มสาวจำนวนมาก การกำจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเสริมสร้างธรรมาภิบาล สร้างถนน สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค พัฒนาสุขภาพของประชาชน และการสร้างความปรองดองของคนในชาติที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา และแก้ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง ดังนั้น ความท้าทายของไนจีเรียคือสิ่งเดียวกันกับความท้าทายของแอฟริกา ถ้าสหรัฐฯ สามารถช่วยให้ไนจีเรียก้าวไปอย่างมั่นคง เจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จตามแนวทางประชาธิปไตย ก็จะเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ทั่วทั้งทวีปแอฟริกาด้วย
 

เอกอัครราชทูต Olugbenga Ashiru รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียกล่าวถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ กับไนจีเรียว่า มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมฯ และการทำงานร่วมกันของคณะทำงาน (Working Group) 5 ด้าน ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาได้สร้างความเคารพและความเชื่อใจกัน ความตั้งใจจริงในการทำงานส่งผลให้มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ยังได้ขอให้สหรัฐฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการสร้างสถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้งที่มีความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งในปี 2558 ที่เป็นอิสระ ยุติธรรม ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 

 

***********************************************************
ภาพจาก http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/105574.htm

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต

 

ไนจีเรียบนเวทีโลก