Homeเปิดประตูสู่ไนจีเรียไนจีเรียบนเวทีโลกความสัมพันธ์ของไนจีเรียกับต่างประเทศในรอบปี 2554

ความสัมพันธ์ของไนจีเรียกับต่างประเทศในรอบปี 2554

นาย Olugbenga Ashiru รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงผลงานความสำเร็จด้านการต่างประเทศของไนจีเรีย

เนื่องในโอกาสที่นาย Goodluck Ebele Jonathan เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครบรอบ 1 ปี และตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

 


ความสัมพันธ์กับปท.เพื่อนบ้านและ ECOWAS

 • ไนจีเรียมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน จึงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับสันติภาพและมั่นคงในประเทศสมาชิก ECOWAS รวมทั้งนโยบายและแผนงานการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก ECOWAS  ดังนั้น ไนจีเรียจึงคงยังมีบทบาทอย่างแข็งขันต่อเนื่องในการประชุมของ ECOWAS ในทุกระดับ
 • เพื่อผลักดันนโยบายในอ่าวกินีและบริเวณทะเลสาบชาด ไนจีเรียเข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6 ของสภารัฐมนตรีคณะกรรมาธิการอ่าวกินี (The 6th Ordinary Session of the Council of Ministers of the Gulf of Guinea Commission) ที่กรุงลัวอันดา ประเทศอังโกลา ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2555 และการประชุมสุดยอดสมัยสามัญ ครั้งที่ 14 ของผู้นำรัฐและรัฐบาลของคณะกรรมาธิการบริเวณทะเลสสาบชาด (The 14th Ordinary Session of Heads of States and Government of the Lake Chad Basin Commisson) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 55 ณ กรุงนจามีนา ประเทศชาด และนาย Sanusi Imran Abdullahi ของไนจีเรียได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง Executive Secretary of the Commission ต่อจนถึงปี 2560

       
ความสัมพันธ์กับสหภาพแอฟริกา

 • ไนจีเรียยังคงมีบทบาทนำในสหภาพแอฟริกา ดังจะเห็นได้จากการที่ไนจีเรียให้การยอมรับ รัฐบาลถ่ายโอนอำนาจในลิเบีย (Transitional Government in Libya) และการหาข้อยุติของสถานการณ์ใน   โกตดิวัวร์  พันธกรณีที่ไนจีเรียมีต่อสหภาพแอฟริกาและแผนงานของสหภาพแอฟริกามั่นคงแน่นอน ดังจะเห็นได้จากการที่ปธน. Goodluck Jonathan เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 17 ของผู้นำและผู้นำรัฐบาลของสหภาพแอฟริกาที่กรุงมาลาโบ ประเทศอิควอติเรียลกินี ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554  และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของประธานาธิบดี Jonathan ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 18 ของสหภาพแอฟริกาที่กรุงอาดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย เมื่อเดือนมกราคม 2555 อีกทั้ง Professor Okon Uya ของไนจีเรีย ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในสมาชิก 9 คน ของ The Peer Review Panel of Eminent Persons ของ The 16th Assembly of the African Peer Review Forum ซึ่งจัดควบคู่ไปกับการประชุมฯ
 • ไนจีเรียยังคงตั้งมั่นที่จะหาข้อยุติต่อตำแหน่งประธานของคณะกรรมาธิการสหภาพ แอฟริกาที่ยังตกลงกันไม่ได้ ณ ปัจจุบัน เพราะไม่ต้องการให้ความแตกแยกในเรื่องนี้ของประเทศสมาชิกบ่อนทำลายความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร
 • ไนจีเรียเสนอให้เงินความช่วยเหลือ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่ผู้หิวโหยจากภัยแล้งใน Horn of Africa ระหว่างการประชุม The AU Pledging Conference on Famine in Somalia ที่กรุงอาดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554
 • ประธานาธิบดีไนจีเรียได้เดินทางเยือนเอธิโอเปีย รวันดา กานา เซเนกัล บูร์กินาฟาโซ ชาด เบนิน และไลบีเรีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมคสพ.ทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างกัน
         

บทบาทของไนจีเรียในสหประชาชาติ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียกล่าวว่า ในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างปี 2553 – 2554 ไนจีเรียได้ร่วมมืออย่างแข็งขันกับคณะมนตรีฯ ในการเป็นเสียงแห่งเหตุผล (a voice of reason) ในการแก้ไขภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในแอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และอเมริกา โดยเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพและความพยายามของคณะมนตรีฯ ในการเผชิญกับความท้าทายในประเด็นต่างๆ และประเด็นที่เกี่ยวพันกัน  วาระการประชุมของคณะมนตรีฯ กว่าร้อยละ 75 เป็นเรื่องของแอฟริกา อาทิ การแก้ปัญหาความยากจนและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในบุรุนดี ชาด แอฟริกากลาง โกตดิววร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กินีบิสเซา ไลบีเรีย และลิเบีย เป็นต้น
 • ไนจีเรียเป็นประธานร่วมในการอภิปรายของคณะมนตรีฯ  ระหว่างการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 66 ของสหประชาชาติ เกี่ยวกับการใช้ Preventive Diplomacy เป็นเครื่องมือในการหยุดยั้งคลื่นการสู้รบทั่วโลก โดยเฉพาะในฐานะประธานของคณะทำงาน Security Council Working Group on Peace-keeping Operations ไนจีเรียได้วางกรอบความร่วมมือไตรภาคีระหว่างคณะมนตรีฯ กับ เลขานุการ (The Secretariat) และประเทศผู้สนับสนุนกำลังทหาร (Troop-contributing countries) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ความเห็นของประเทศผู้สนับสนุนทางการทหารได้รับการยกย่องและนำไปประมวลกับการต่ออาณัติ (renewal of mandate) และ สวัสดิภาพของทหารรักษาสันติภาพ  ปัจจุบัน กองกำลังทหารไนจีเรียเข้าร่วมรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติหลายแห่ง ได้แก่ UNAMID ในดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน  UNMISS ในซูดานใต้  ในไลบีเรียและเซียร์ราลีโอน
 • อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียเห็นว่า ประเทศในภูมิภาค แอฟริกายังไม่มีโอกาสเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ และย้ำถึงข้อเรียกร้องของไนจีเรียให้มีการปฏิรูป ขยาย และสร้างความเป็นประชาธิปไตยแก่คณะมนตรีฯ เพื่อให้สะท้อนถึงความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน ตามหลักความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
   

ในด้านความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับปท.ในแอฟริกา ภาคเอกชนของไนจีเรียได้เข้าไปจัดตั้งโรงงานผลิตซีเมนต์ในเอธิโอเปีย แคเมอรูน และเซเนกัล และการขยายธุรกิจของบริษัท สถาบันการเงินและธนาคารของไนจีเรียไปยังกานา เซียร์ราลีโอน มาลี แกมเบีย กินี กาบอง เคนยา และไลบีเรีย
ในเชิงนโยบายการต่างประเทศ การจัด business forum เป็นส่วนสำคัญของภารกิจ  ในการเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีไนจีเรียทั้งที่เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการและการเยือนระดับประมุขของรัฐ ดังจะเห็นได้จากการที่ภาคเอกชนของไนจีเรียร่วมเดินทางไปกับคณะของประธานาธิบดีในการเข้าร่วมการประชุม The Commonwealth Heads of Government meeting ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนพฤศจิกายน 2554  และการประชุมสุดยอดสหประชาชาติด้านอาวุธนิวเคลียร์ (The UN Nuclear Summit)   ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนมีนาคม 2555  โดยภาคเอกชนของไนจีเรียมุ่งเชิญชวนให้นักธุรกิจออสเตรเลียมาลงทุนในการทำเหมืองแร่ (mining and solid minerals) และเชิญชวนให้นักธุรกิจเกาหลีใต้มาเป็นหุ้นส่วนด้านการก่อสร้าง (infrastructure)


นอกจากนี้ รองประธานาธิบดี Namadi Sambo ได้นำคณะผู้แทนไนจีเรียเข้าร่วมการประชุม  The Agricultural Investment Forum ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2555    การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นควบคู่กันไปกับการประชุมประจำปีของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐฯ (The US EXPROT – IMPORT Bank) ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไนจีเรียได้นำเสนอศักยภาพในด้านการเกษตรซึ่งยังมีโอกาสให้ลงทุนและทำธุรกิจอีกมาก  ในขณะเดียวกัน รองประธานาธิบดี Sambo ได้พบหารือกับนาย Joe Biden รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้ความสนับสนุนในความพยายามของไนจีเรียในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและการแก้ปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวง


ประธานาธิบดี Jonathan และ Dr. Ngozi Oknonjo – Iweala รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีผู้ประสานงานด้านเศรษฐกิจ พร้อมคณะผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนไนจีเรียได้เข้าร่วมประชุม The World Economic Forum on Africa จัดขึ้นที่กรุงอาดิสอาบาบา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2555 การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีที่นักธุรกิจในแอฟริกาและต่างประเทศแสวงหาลู่ทางในการทำธุรกิจร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความเป็นผู้นำ การลงทุน และนวัตกรรม2 มีนามคม 2555 

นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้แทนการค้าจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ซาอุดีอาระเบีย ชาด ไนเจอร์ กาบอง บุรุนดี แอฟริกาใต้ เอธิโอเปีย กินี มาลี มาลาวี เดินทางเยือนไนจีเรียในช่วงเวลา 1 ปีทีผ่
 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต

 

ไนจีเรียบนเวทีโลก