Homeเปิดประตูสู่ไนจีเรียไนจีเรียบนเวทีโลกบทบาทและความช่วยเหลือของไนจีเรียต่อมาลี

บทบาทและความช่วยเหลือของไนจีเรียต่อมาลี

   

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ประธานาธิบดี  Goodluck Jonathan ได้มีหนังสือถึงรัฐสภาขอความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญในการส่งกองกำลังทหาร จำนวน 1,200 นาย ไปยังมาลี ภายใต้กองกำลัง African-led International Support Mission in Mali (AFISMA) เพื่อร่วมกับกองกำลังทหารของฝรั่งเศสและประเทศสมาชิก ECOWAS ต่อสู้กับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคเหนือของมาลี โดยปธน.ให้เหตุผลต่อการตัดสินใจในเรื่องนี้ว่า หากวิกฤติในมาลีไม่สามารถได้รับการควบคุมได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัญหาการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงจะแพร่กระจายมายังไนจีเรียและประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันตก ไนจีเรียในฐานะสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์ต้องเผชิญกับภัยก่อการร้าย โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องส่งกองกำลังทหารไปยังมาลี


    รัฐสภาตระหนักและเข้าใจดีถึงความห่วงกังวลของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและมนุษยธรรมที่เลวร้ายมากในพื้นที่ทางตอนเหนือของมาลี กอปรกับจำนวนอาวุธ ความเคลื่อนไหว การแพร่อิทธิพล และการกระทำก่อการร้ายของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) มีผลร้ายแรงต่อการรักษาความสงบและสันติภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก รัฐสภาจึงลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบต่อการเสนอส่งทหารไนจีเรียไปมาลี โดยย้ำว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมประธานาธิบดีที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับ AFISMA


    กองกำลังทหารไนจีเรียชุดแรกจำนวน 162 เดินทางถึงกรุงบามาโก มาลี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 โดยมีพลตรี Shehu Usman Abdulkadir ของไนจีเรียเป็นผู้บังคับบัญชา และ Brigadier General Yaye Garbaของไนเจอร์ เป็นรองผู้บังคับบัญชาของ AFISMA นายทหารทั้งสองได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำของสมาชิกประเทศ ECOWAS ตามแถลงการณ์สุดท้ายของการประชุมผู้นำ ECOWAS นัดพิเศษเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ที่โกตดิวัวร์ ทั้งนี้ กองทัพอากาศไนจีเรียได้ส่งเครื่องบินรบ Alpha Jet Aircrafts 2 ลำ จากสนามบินนานาชาติ กรุงอาบูจา เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาความสงบในมาลีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โดยบินไปประจำที่ฐานทัพอากาศในกรุงไนอาเม ประเทศไนเจอร์


    จนถึงขณะนี้ ไนจีเรียได้ส่งทหารบก 900 นาย และทหารอากาศ 300 นายเข้าร่วมกับ AFISMA ในมาลี โดยใช้งบประมาณเพื่อการนี้ จำนวน 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในจำนวนนี้ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำไปใช้ในการก่อสร้างฟื้นฟูคลินิกทางการแพทย์ในฐานทัพทหารของกองกำลังรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของมาลี และเป็นอีกบทบาทหนึ่งของไนจีเรียในการมีส่วนร่วมปฏิรูปภาคความมั่นคง (Security Sector Reform (SSR) intervention) ของมาลี รวมทั้งงบประมาณจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้อสิ่งบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวมาลีด้วย


    ประธาธิบดี Jonathan ได้แถลงให้คำมั่นว่า ไนจีเรียจะสนับสนุนงบประมาณอีก 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในกระบวนการฟื้นฟูมาลี ระหว่างการประชุมสามัญ สมัยที่ 20 ของผู้นำประเทศสหภาพแอฟริกา ที่เอธิโอเปีย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของสหภาพแอฟริกา  ECOWAS  สหภาพยุโรป และสหประชาชาติที่มีจุดมุ่งหมายระดมแหล่งเงินทุนสนับสนุนกองกำลัง Malian Defence and Security Forces (MDSF) และ AFISMA


    ไนจีเรียให้ความสำคัญอย่างมากต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติการของ AFISMA ทั้งในด้านการสนับสนุนทางทหารและงบประมาณ และมีความภาคภูมิใจในบทบาทนำและประสบการณ์เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากองค์กร ECOWAS และประชาคมระหว่างประเทศต่อบทบาทนำทางการทหาร ซึ่งเห็นได้จากการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาชาวไนจีเรียของ AFISMA  นอกจากนี้ ไนจีเรียเล็งเห็นว่า ภัยก่อการร้ายในประเทศมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงมุสลิมในมาลี โดยปธน.ได้กล่าวในหลายโอกาสว่า หากไนจีเรียไม่เข้าไปร่วมคลี่คลายสถานการณ์ในมาลี ภัยความไม่สงบจะลุกลามมาถึงไนจีเรียด้วย อีกทั้งรัฐบาลมีข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการฝึกฝนทางการทหารของกลุ่ม Boko Haram ในมาลี และแอลจีเรียร่วมกับกลุ่ม Al-Qaeda และการขนส่งอาวุธสงครามจากมาลีข้ามพรมแดนมาถึงไนจีเรีย

  

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต

 

ไนจีเรียบนเวทีโลก