Homeศูนย์ข้อมูลธุรกิจข้อมูลการค้าการลงทุนไนจีเรียชักชวนบริษัทต่างชาติทำเหมืองแร่

ไนจีเรียชักชวนบริษัทต่างชาติทำเหมืองแร่

         นาย Mohammed Sada รัฐมนตรีพัฒนาเหมืองแร่และเหล็กเชิญชวนให้บริษัททำเหมืองแร่ระดับโลก อาทิ บริษัท Rio Tinto Plc (RIO) และบริษัท Ratel Group Ltd. เข้ามาสำรวจแหล่งแร่ธาตุ ได้แก่ ทองคำ ถ่านหิน ดีบุก และน้ำมันดิน ในไนจีเรีย ซึ่งพบในปริมาณมากที่จะสามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้


         กระทรวงพัฒนาเหมืองแร่และเหล็กของไนจีเรียมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของ GDP ของประเทศภายในปี 2558 (คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของ GDP ในปี 2554) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจและตอบสนองนโยบายส่งเสริมการจ้างงานแก่เยาวชนด้วย ทั้งนี้ ประธานาธิบดีไนจีเรียจะแถลง road map สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่เร็วๆ นี้ ซึ่งตามแผนงานดังกล่าว นักลงทุนจะได้รับ capital allowances มากถึงร้อยละ 95 ของ qualifying expenditures ตลอดจนยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีศุลกากรในการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำเหมืองแร่


         บริษัท Ratel Group Ltd. และบริษัท Savannah Gold Mines Ltd. มีสัญญากับรัฐบาลในการทำเหมืองแร่ในไนจีเรีย ในขณะที่บริษัท Rio Tinto Plc.

กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับรัฐบาล และได้จัดทำการสำรวจเบื้องต้นแล้ว และไนจีเรียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับจีนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 56 โดยจีนจะสร้างห้องทดลองเหมืองแร่ (minerals laboratory) ในไนจีเรียภายในเดือนมิถุนายน และฝึกอบรมชาวไนจีเรียเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการทำเหมืองแร่ นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาเหมืองแร่และเหล็กของไนจีเรียจะลงนามสัญญากับบริษัท Iron Bull Mining Co. ของออสเตรเลียในการขุดเจาะแร่เหล็กในเร็วๆ นี้

 


         มีการค้นพบว่า ไนจีเรียมีแร่ธาตุ 34 ชนิด ปริมาณสูง ในพื้นที่ 450 แห่งทั่วประเทศ อาทิ แร่เหล็กจำนวน 2.7 พันล้านคิวบิกตัน ถ่านหิน 3 พันล้านตัน และแก้วผลึก 2.2 trillion ตัน ทั้งนี้ รัฐบาลไนจีเรียมีความคาดหวังว่า จะพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อส่งออก และการขยายเครือข่ายรถไฟในประเทศ อาทิ เส้นทางจากฝั่งทะเลด้านตะวันออกไปยังด้านตะวันตก ระยะทาง 673 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟจากรัฐ Kogi (แหล่งถ่านหิน) ไปยังกรุงอาบูจา ระยะทาง 280 กิโลเมตร จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขนส่งแร่ธาตุไปยังเมืองท่าของไนจีเรียเพื่อส่งออก นอกเหนือจากความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประชาชน
 

*******************
 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

  

 

 

 

 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

ไนจีเรียบนเวทีโลก

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต