Homeศูนย์ข้อมูลธุรกิจข้อมูลการค้าการลงทุนโครงการพัฒนาถนนและระบบการขนส่งในไนจีเรีย

โครงการพัฒนาถนนและระบบการขนส่งในไนจีเรีย

รัฐบาลให้เงินกู้จำนวน 25 พันล้านไนร่า โดยไม่คิดภาษีแก่ผู้ประกอบกิจการคมนาคมขนส่งในการจัดซื้อประจำทางเพื่อให้บริการด้านคมนาคมขนส่งแก่ประชาชน โดยหวังว่า การเพิ่มรถขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นจะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก และลดการใช้บริการรถเอกชนที่เรียกเก็บค่าโดยสารสูงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปธน.ไนจีเรียได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถประจำทางตามโครงการนี้ จำนวน 1,600 คัน เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 55

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำไนเจอร์ (Niger Delta Developmental Project)
มุ่งเน้นโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในบริเวณลุ่มน้ำไนเจอร์ และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยสร้างถนนหนทางให้เข้าถึงโรงกลั่นน้ำมัน ท่าเรือ และพื้นที่ทางการเกษตรได้โดยง่าย  รัฐบาลประสงค์ที่จะสร้างถนนที่เชื่อมโยงหลายเมืองในลุ่มน้ำไนเจอร์ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ  ได้แก่ East West Road Sections (แผนที่ไนจีเรียดังเอกสารแนบ)

No.

East – West Road

Distance

1.

Section 1, Warri – Kaiama

87 km

2.

Section 2.1, Port Harcourt - Ahoada

47 km

3.

Section 2.2, Ahoada - Kaima

54 km

4.

Section 3, East West road

99 km

5.

Section 4. East West road

51 km

 

TOTAL

338 km

 

โครงการก่อสร้างถนน (Road Infrastructure Projects)
ระยะทางรวม 1,326 กิโลเมตร

List of Road Projects

No.

Roads/Bridges

Distance

Zone

1

Abuja-Abaji-Lokoja Dual Carriageway

200 km

NC

2

Benin-Ore-Sagamu Dual Carriageway

295 km

SW/SS

3

Onitsha-Enugu-Port-Harcourt Dual Carriage

317 km

SE

4

Kano-Maiduguri Dual Carriageway

510 km

NW/NE

5

Construction of Oweto Bridge

2 km

NC

6

Construction of 2nd Niger bridge

2 km

SS/SE

 

TOTAL

1,326 km

 

 โครงการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ (Rail Transport Projects)
                
ฟื้นฟูและซ่อมแซมทางรถไฟที่ชำรุดเสียหายและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน รวมทั้งก่อสร้างทางรถไฟใหมที่ได้มาตรฐาน (new standard gauge railway lines) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการคมนาคมของประชาชนและขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยหวังว่าเส้นทางรถไฟจะเปิดให้พื้นที่ในหุบเขาห่างไกลเชื่อมโยงถึงเมืองและชายฝั่งทะเลของประเทศ เอื้อประโยชน์ต่อการค้าขาย การเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล และเพิ่มปริมาณและปริมาตรของการขนส่งสินค้า ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟ 6 โครงการ ประกอบด้วย
 

Rail Transport Projects

No.

Routes

Distance covered

Zone

1

Lagos-Ibadan Standard Gauge (Dual)

174 km

SW

2

Abuja-Kaduha Standard Gauge

187 km

NC/NW

3

Port Harcourt-Umuahia-Enugu-Magurdi-Lafia-Kuru-Kafanchan-Jos-Bauchi-Gombe-Maiduguri

 

2,119 km

 

SS/SE/NC/NE

4

Zaria-Funtau-Gusau-KauraNamoda

221 km

NW

5

Lagos-Ibadan-Ilorin-Jebba-Minna-Kaduna-Zaria-Kano

1,124 km

SW/NW

6

Abuja light rail project

52 km

FCT-Abuja

 

TOTAL

3,877 km

 

ภาพจาก http://frsc.gov.ng/Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต