Homeข่าวเอกอัครราชทูตนำทูตอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรีย

เอกอัครราชทูตนำทูตอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรีย


เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2559 นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ในฐานะประธานกลุ่ม ASEAN Community in Abuja (ACA) นำเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำไนจีเรีย (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมกับนาย Geoffrey Onyema รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย ที่กระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับไนจีเรีย รวมถึงศักยภาพในการขยายความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างอาเซียนกับไนจีเรีย
 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

  

 

 

 

 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

ไนจีเรียบนเวทีโลก

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต

 

บริการประชาชน

 

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

อุปทูตพบหารือกับประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรไนจีเรีย
11 September 2017 17:00
article thumbnail   เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายเสกสรร สโรบล อุปทูต...

Experience Thailand