Homeข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 3 ต.ค.2557

The Royal Thai Embassy in Abuja will not accept visa applications through postal mail........The Royal Thai Embassy is opening a new position for English-French Interpreter, deadline for application on March 4, 2016

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 3 ต.ค.2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา20.15 น

สวัสดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน  ก่อนอื่นในฐานะตัวแทนประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วน  ผมขอแสดงความขอบคุณนักกีฬาไทยทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศชาติได้ อย่างสมเกียรติ ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17 ที่จะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ ตลอดห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราทุกคนต่างเฝ้าติดตามคอยเป็นกำลังใจให้กับทัพ นักกีฬาไทยทุกท่าน ในกีฬาหลายประเภทเราทำได้ดีกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ จากสรุปเหรียญรางวัล ณ วันที่ 2 ตุลาคม ได้ 9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 26 เหรียญทองแดง อยู่ในลำดับที่ 7 ซึ่งก็มีความคาดหวังว่าจะดีขึ้นอีกกว่านี้

เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่นำความสุข นำรอยยิ้ม และความภาคภูมิใจมาให้กับประชาชนคนไทยทุกคน สำหรับบางประเภทกีฬา ซึ่งเราอาจจะทำไม่ได้ตามที่คาดหมาย เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันกีฬาที่ก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะ ก็อยากให้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้นำบทเรียนต่าง ๆ ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เหมือนกับที่ผมเคยได้กล่าวไปแล้วว่า เหรียญรางวัลก็เสมือนเป็นเครื่องหมายของชัยชนะ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น การชนะใจตนเอง การได้แสดงความมีน้ำใจนักกีฬา การรู้แพ้รู้ชนะ การให้เกียรติยกย่องให้กำลังใจผู้ที่เราแข่งขันด้วย และการเคารพกฎกติกาเปรียบเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่า ที่เราจะชนะใจคนทั้งโลก ทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะตัวแทนประเทศไทย ซึ่งนักกีฬาไทยทุกคนก็ได้แสดงให้เห็นสิ่งเหล่านี้ และนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติ ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคน ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ที่ได้นำความสุขและรอยยิ้มมาให้กับพวกเราทุกคน ในส่วนของการหลังจากการแข่งขันมาแล้วนี้ รัฐบาลก็จะดูแลในเรื่องของรางวัล เรื่องของกำลังใจต่อไป ตลอดจนพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน โดยรวดเร็วด้วย

 

 

สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลนั้น จากที่เคยกล่าวไว้แล้วว่า เราจะมีนโยบายคือทำก่อน ทำจริง ทำทันทีและ มีผลสัมฤทธิ์ รัฐบาลมีเวลาจำกัด ในการดำเนินการดังกล่าว เพราะฉะนั้นแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลก็จะวางแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นความมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ให้มีผลงานสู่ประชาชนเป็นรูปธรรม โดยระยะเร่งด่วนใน 3 เดือนแรกนี้ จะนำโครงการที่ได้ริเริ่มไปแล้วโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาพิจารณาสานต่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว เน้นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตัวอย่างเช่น โครงการจัดหารถโดยสาร NGV ซึ่งมีการคั่งค้างมาเป็นเวลานานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ก็จะกำหนดให้มีการส่งมอบรถโดยสาร    รอบแรก ประมาณ 500 คัน ในเดือนธันวาคม 2557 โดยจะเป็นรถโดยสารแบบชานต่ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ

เรื่องต่อไปคือการปรับปรุงโครงการช่องทาง ในเรื่องของด่านศุลกากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โครงการศูนย์ดำรงธรรมอย่างเต็มรูปแบบที่จะต้องอำนวยความสะดวกประชาชนให้ สามารถเข้าถึงการบริการได้โดยง่าย โครงการนำร่องโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร เพื่อให้มีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปริมาณน้ำและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้จะต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่าง ๆ ด้วย ประชาชนทุก ๆ คนก็ต้องร่วมมือ เกษตรกรทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับรัฐด้วย

สำหรับโครงการนำร่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน อันนี้ต้องเร่งด่วนโดยทันที ส่งเสริมให้เกิดกลไกในการคัดแยกขยะเพื่อจะนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ชุมชน ทั้งหมดนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินการในระยะแรกเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน โดยเร็วที่สุด

ในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันบูรณาการงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความทับซ้อน เกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ และ สปก. โดยมีผู้แทนจากกรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผลจากการประชุมก็สรุปว่าจะมีมาตรการในการร่วมรักษาป่าสมบรูณ์ไว้ให้ได้ มากกว่า 3 ล้านไร่ ในพื้นที่ สปก. จัดพื้นที่เตรียมรองรับผู้ไร้ที่ทำกินบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 3 ดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ไม่มีสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติในพื้นที่ สปก. โดยการดำเนินการทั้งหมดจะต้องมีแนวทางเชิงนโยบาย และการปฏิบัติที่ชัดเจน จะเป็นการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเด็นสำคัญที่เราต้องร่วมมือกันคือ ทำอย่างไรประชาชนที่เกิดจากความเดือดร้อน ในการจัดระเบียบจะมีความพึงพอใจและมีความสุข เราให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วย

สำหรับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลมอบหมายให้กับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 69 ที่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐบาลได้ทำความเข้าใจกับนานาประเทศ ในการยึดมั่นตามหลักของประเทศภาคีสมาชิก โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะต้องควบคู่ไปกับการยึดมั่นใน หลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สันติภาพและความมั่นคง และมีการเน้นย้ำในเรื่องของการเคารพหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม  และเมื่อวานนี้ ผมได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้มีการหารือในทุกมิติ ทำความเข้าใจกันเป็นอย่างดียิ่ง

มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนกังวล เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาคการส่งออกของไทย ซึ่งเราเป็นหลักในเรื่องของรายได้ประเทศมากกว่า 60% นั้น เป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ยังมีปัญหาอันเป็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศตัวเลขการส่งออกล่าสุดเดือนสิงหาคม ที่หดตัวลงกว่าร้อยละ 7 จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งภาคการบริโภค และภาคการลงทุน ก็ยังซบเซามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจากปัญหาทางการเมืองและสถานการณ์โลก รัฐบาลจึงเห็นมีเพียงภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องมือเดียวในขณะนี้ที่จะช่วยเหลือประคับประคองเศรษฐกิจของ ประเทศในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ต่อไปได้

สำหรับในช่วงระยะเวลานี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน เราจะให้ภาครัฐมาช่วยกันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก ได้สั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ในส่วนของงบประมาณเดิมที่กันไว้แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายหรือทำสัญญา ซึ่งคาดว่าหากสามารถเร่งเบิกจ่ายได้เร็วทันสิ้นปีจะช่วยให้มีเม็ดเงินเข้า สู่ระบบเศรษฐกิจ กว่า 160,000 ล้านบาท และจะเป็นการสร้างงานได้อีกจำนวนมาก นอกจากนั้นได้สั่งการให้เร่งรัดทำสัญญาจ้าง สำหรับงบลงทุนปี 2558 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสแรกของปีหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบอีกกว่าแสนล้านบาท รวมแล้วในส่วนของภาครัฐเอง หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกัน ทั้งในส่วนของการเร่งกระบวนการของภาครัฐ การตรวจสอบความโปร่งใส และในส่วนของการจ้างงานและการทำสัญญาของภาคเอกชน ก็จะทำให้มีเม็ดเงินเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ และในต้นปีหน้า รวมกันกว่า 250,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความสำคัญอย่างรอบคอบ จัดลำดับความเร่งด่วน ควบคู่ไปด้วยกับการให้พี่น้องเกิดความมั่นใจในเรื่องของความโปร่งใส ตลอดยะยะเวลาที่ผ่านมา ในทุกยุคทุกสมัยนั้น มักจะมีคำกล่าวว่าเวลาเราอัดฉีดเม็ดเงินลงไปเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ก็เหมือนกับการให้ขนม แต่มักจะไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนทั้งชิ้นหรือทั้งก้อน สุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนก็ได้รับแต่เปลือกหรือส่วนน้อย แต่ในครั้งนี้ผมจะไม่ยอมให้ใครมาแกะห่อขนมกินกลางทาง ก่อนถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาด ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง

นอกจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้ว มาตรการกระตุ้นในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ในเรื่องการจ้างงานในท้องถิ่น และโครงการลงทุนท้องถิ่นที่อาจจะมีมูลค่าไม่มากนัก แต่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ หากทำได้จะช่วยยกระดับความเจริญในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว เช่น โครงการจ้างงานเกษตรกรในท้องที่ ซึ่งในช่วงฤดูแล้งไม่สามารจะทำการเกษตรได้ มาช่วยกันขุดลอกคูคลอง ใช้แรงงานเพื่อแก้ปัญหาระบบชลประทานในท้องถิ่น มีหลายอย่างที่จ้างงานได้ โครงการลงทุนเพื่อซ่อมแซมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญ อันนี้ก็อยากจะให้ใช้ผู้ที่เรียนเทคนิค ช่างกล อะไรต่าง ๆ ไปช่วยด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการทำนุบำรุง บูรณะเส้นทาง การซ่อมแซมอาคารเรียน และโครงการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น การสร้างบ้านพักให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ใกล้กับโรงพยาบาลที่ยังขาด แคลนอยู่ สถานีอนามัยเพื่อจะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ โดยง่ายและทั่วถึง ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นให้เป็นการลง ทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกได้ประมาณกว่า 2 หมื่นล้านบาท

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างรอบคอบรัดกุม ก็จะช่วยให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในช่วงเวลาวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะนี้ อย่าตื่นตระหนก เราต้องมีสติ เหมือนคำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราจะต้องมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตลอดเวลา เอาวิกฤติมาเป็นโอกาส ถือว่าเป็นการท้าทาย ทุกภาคส่วนช่วยกันกำกับ ช่วยกันตรวจสอบ ไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ถ้าพบรายงานเข้ามา หรือเราจัดคณะกรรมการไปตรวจพบเองก็จะรีบลงโทษโดยเร็ว

ขณะนี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดูแลแล้ว โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ามาร่วมช่วยกันดูแลในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม อย่าให้โครงการเหล่านี้ชักช้า เสียเวลา เพราะเราต้องการขับเคลื่อน แต่ต้องโปร่งใส เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเร่งรัดในการดำเนินการตรวจสอบให้ได้โดยเร็ว ไม่ต้องกลัวถ้าท่านทำสุจริตแล้ว ท่านทำไปเลย เราตรวจสอบที่หลังหลังจากทำแล้วก็ได้ แต่ถ้าผิดก็ต้องลงโทษ หยุดการดำเนินการทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อในคำแอบอ้างต่าง ๆ จากใครก็ตามที่อ้างว่า คสช. อ้างว่ารัฐบาล อ้างว่าผม หรือใครสั่งมาให้ ไม่มีทั้งสิ้น ขอให้ตรวจสอบและก็ให้ยืนยันมาที่รัฐบาลด้วย ถ้าหากว่ามีคนแอบอ้างเหล่านั้น

ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้มีรายได้น้อย คือมีเกษตรกรหลายอย่าง หลายประเภท วันนี้ที่เดือดร้อนมากที่สุดวันนี้ก็คือชาวนา คนละประเภทกับอีกของประเภทอื่น ๆ เราก็ดูแลทุกประเภทอยู่แล้ว แต่วันนี้เราดูว่าในระยะเวลาอันใกล้มีอะไรอยู่บ้างก็เป็นประเภท ประเภทไป

วันนี้ในส่วนของชาวนา เราถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ของประเทศมีเป็นจำนวนมาก และก็เข้าไม่ถึง ไม่มีรายได้ที่เพียงพอ ผมตรวจสอบจากบัญชีธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บางคนยังไม่มีเงินเข้าเลย ไม่เคยมีการโอนเงินเข้าเลย เพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่จำนวนน้อย เพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาก็ขาย เพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาก็ขายไม่ได้มากนัก อาจจะใช้ทำกินได้อะไรได้แล้วเหลือขายนิดหน่อย ซึ่งที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเงินเลย เราก็เป็นห่วงคนเหล่านี้ว่าจะอยู่ได้อย่างไร จะบริโภคอะไรกันได้อย่างไร ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจะนำเงินมาจากที่ไหน เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็กำลังดำเนินการปรับการดูแลคนเหล่านี้ด้วย พร้อม ๆ ไปกับเกษตรกรประเภทอื่น ๆ ด้วย

ขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดการกับปัญหาจำนวนข้าวที่อยู่ในสต๊อก ที่ผ่านจำนวน 18 ล้านตัน ขณะนี้อยู่ในขั้นการตรวจสอบการระบายข้าวอยู่ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วภาย ในเดือนนี้ และก็เรามีแผนการในการระบายข้าวโดยคณะอนุกรรมการ โดยกระทรวงพาณิชย์ด้วย เราจะระบายข้าวเฉพาะในส่วนที่ไม่เป็นปัญหา ไม่มีความผิด ไปตามกระบวนการยุติธรรม ว่าจะต้องตรวจสอบกันตรงไหนไม่ครบ ตรงไหนไม่สมบูรณ์ ตรงไหนเสื่อมสภาพ ตรงไหนมีปัญหาเรื่องการทุจริตก็ต้องเก็บไว้ก่อน แต่ทั้งหมดต้องมีหลักฐานชัดเจน ส่วนใดที่เรียบร้อยส่วนใดที่มีสภาพดี เราก็จะขายให้ได้ตามราคา ทั้งนี้เพื่อจะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพและต้องรองรับราคา รองรับในส่วนของผลผลิตในกรอบใหม่นี้ด้วยก็ใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วในช่วง หน้านี้ เพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะไม่เกิดผลกระทบโดยรวมต่อกัน เพราะฉะนั้นเราคาดว่าจะมีการจัดการระบายข้าวได้อย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลา ถึง 3 ปีนะครับ

ขณะนี้รัฐบาลก็ได้ดำเนินการเจรจาหาตลาดใหม่ ๆ เพิ่ม เช่น อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ และกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา  กับอิหร่านด้วย ก็จะมีการหารือในช่วงเดือนพฤศจิกายน คาดว่าปีนี้ถ้าเป็นไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลย ทุกอย่างเป็นไปตามกติกาตามสัญญาอะไรต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ เราอาจจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึงประมาณ 11 ล้านตัน อีกครั้ง พร้อมทั้งได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของผู้ส่งออก อีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยลดอุปสรรคที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเร่งกระบวนการส่งออกข้าวให้เป็น ไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

จากปัญหาข้าวค้างสต๊อกจากโครงการจำนำข้าวนี้ อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่า  ประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ เพราะฉะนั้นผลผลิตของข้าวของเรานั้น เมื่อเทียบกับผลผลิตทั้งโลกแล้วคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 ของทั้งโลกเท่านั้น ถึงแม้จะส่งมากเป็นอันดับหนึ่งก็ตาม ประเทศไทยไม่สามารถจะไปกำหนดราคาในตลาดโลกได้ จำเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐบาลจะนำเข้ามาใช้ในการแทรกแซงราคานั้น ไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมและจะเป็นปัญหาผิดข้อตกลงทางการค้าและเป็นปัญหาหนี้ สาธารณะของประเทศอย่างมากในอนาคตต่อไป อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา วันนี้ก็ยังมีเพิ่มปริมาณหนี้สาธารณะมากขึ้นจนทำให้เราไม่สามารถใช้งบประมาณ ไปทำอย่างอื่นได้มากนัก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนา  ซึ่งเวลานี้ก็ใกล้หน้าการเก็บเกี่ยวแล้ว  เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงราคาโดยทั้งนี้จะปล่อยให้ เป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้พี่น้องชาวนาผู้มีรายได้น้อยสามารถปรับตัวได้ จากการปรับเปลี่ยนระบบการจำหน่ายข้าวในครั้งนี้นั้น รัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนก็มีแนวทางช่วยเหลือทางการเงิน เรียกว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือดีกว่า ทางการเงินเพื่อจะแบ่งเบาภาระในหน้าการเก็บเกี่ยวข้าว  ให้มีการปรับตัวและเปลี่ยนวิถีการจำหน่ายข้าวให้เข้ากับกลไกของตลาด และก็สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต รัฐบาลได้มีมติผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้มีรายได้น้อย มีที่ทำกินขนาดเล็กโดยจะจัดสรรเงินจำนวน 1,000 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เฉพาะนาปีเท่านั้น

ตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจเสนอมา นาปรังนั้นคงไม่ได้ เพราะปัญหาเรื่องน้ำมีอยู่และยังได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ ความรู้ ความช่วยเหลือในเรื่องเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และก็อยากให้พี่น้องชาวนาได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รัฐบาลเองก็จะพยายามดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ ยั่งยืนและก็ปรับทั้งอุปสงค์ อุปทานให้สมดุลกันเพื่อราคาข้าวจะได้สูงขึ้นในอนาคตด้วย

สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปัจจุบันนั้นเราได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา ได้อนุมัติงบเพิ่มเติมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดการแข่งขัน ASIAN BEACH GAME ในห้วง 14-23 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต ที่จะมีการเพิ่มชนิดกีฬาจากเดิม 13 ชนิดกีฬา เป็น 28 ชนิดกีฬา ตามคำขอของคณะกรรมการ OLYMPIC COUNCIL OF ASIA  คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 3,000 คนเศษ ๆ  จาก 45 ประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้  เราจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วโลก เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของไทย ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี อำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและนักท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ ทั้งนี้จะขอความร่วมมือจากนักธุรกิจ และผู้ประกอบการรายใหญ่มาช่วยรัฐด้วย

นอกจากนั้น ผมเห็นพี่น้องมีความสุขขี่จักรยานออกกำลังกาย ผมดีใจอยากให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจกับการขี่จักรยานให้มากขึ้น เป็นการออกกำลังกายที่ดี ดีมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประจำวันหรือเพียงแค่ออกกำลังกายก็ รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ วันนี้ก็เห็นมีการจัดการแข่งขันจัดการรวมกลุ่มกันมากมายหลายพื้นที่ เราก็จะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค ซึ่งเราก็อาจจะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรและการ ท่องเที่ยว ออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่  ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัยอย่าง Mountain Bike หรือ การขี่จักรยานเพื่อชมเมือง หรือเชิงอนุรักษ์ ไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และก็จะช่วยประเทศลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย อันนี้ขอให้มีในพื้นที่ทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ ฝากท่านผู้ว่าราชการ ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ช่วยกันไปจัด กระทรวงมหาดไทยยังคงเป็นหลักในเรื่องนี้

ในเรื่องของกฎหมาย มีกฎหมายเป็นจำนวนมากต้องปรับปรุงแก้ไข ทั้งความทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้สังคมดีขึ้น  และการปรับปรุงที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักสากล  ในที่ประชุม ครม. วันอังคารที่ผ่านมา ได้สั่งการ ให้กระทรวงต่าง ๆ ไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญความเร่งด่วนของกฎหมายว่าควรจะเร่งผลักดันอะไร ก่อน อะไรหลังให้สอดคล้องกับที่ว่าเราจะทำทันที ทำต่อเนื่อง ให้ยั่งยืนต้องทำให้รวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาจำกัด กฎหมายเร่งด่วนมากมาย

ในส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วในสัปดาห์นี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ซึ่งกฎหมายนี้ ผมว่ามีความสำคัญมากต่อชาวบ้านชาวประมงริมชายฝั่งที่มีผลกระทบจากนายทุนที่ มีการนำเรืออวนลากขนาดใหญ่ เข้ามาทำการประมงในพื้นที่ริมชายฝั่ง ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรริมชายฝั่งเสียหาย ก่อให้เกิดมลพิษ ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวปะการัง ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล   นอกเหนือจากการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว  รัฐบาลจะส่งเสริมโครงการแก้ปัญหาชายฝั่งไทยถูกกัดเซาะ และมีการฟื้นฟูป่าชายเลนเสียหายอย่างรวดเร็ว  โดยให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชายฝั่ง  การทำแนวไม้ไผ่เพื่อลดแรงกัดเซาะของคลื่น และการปลูกป่าโกงกางเพิ่มเติม จะต้องมีแนวกำบังคลื่นด้วยไม่อย่างนั้นปลูกไปก็ตายหมด เพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ การจ้างงานในพื้นที่ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้  สำหรับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เรามุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความน่าเชื่อถือต่อระบบการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ รัฐบาลได้ผลักดันกฎหมาย ร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งคงจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการลดระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ ควบคู่ไปกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในส่วนของการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบัญชีกลาง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการประเมินความเสี่ยงด้านจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้มีการเชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐมา เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อนำไปประมวลผลร่วมกับข้อคิดเห็นที่ได้รับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นของรัฐบาล นักวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อจะนำผลที่ได้รับไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือมาตรฐานในการจัดซื้อจัด จ้างต่อไป

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือซุปเปอร์บอร์ด ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ผมได้อนุมัติแนวทางการนำกระบวนการเพิ่มความโปร่งใส มาใช้ในโครงการก่อสร้างและโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กระบวนการที่มีการตรวจสอบความโปร่งใส ของโครงการก่อสร้างที่เป็นสากล เรียกว่า COST ตั้งแต่ขั้นตอนจัดทำความต้องการ หรือทีโออาร์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งมอบงาน กระบวนการตามข้อตกลงสัญญาคุณธรรม integrity pact ที่ให้ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จะเริ่มนำร่องมาใช้กับโครงการจัดหารถเมล์ NGV ของ ขสมก. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ไทย (รฟม.) และเรื่องอื่น ๆ อีกต่อไป

เรื่องการปฏิรูปปรองดอง ในเรื่องของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น ผมขอขอบคุณหน่วยงาน นิติบุคคล องค์กร ที่ได้เสนอผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปมากกว่า 7,000 คน ผมมั่นใจว่าทุกท่านนั้น มีความตั้งใจเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติ และมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ได้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย  มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม เราคงไม่สามารถจะเลือกทุกคนเข้ามาในส่วนของสภาปฏิรูปได้ทั้งหมด แต่ผมได้สั่งการไปแล้วและยืนยันว่าจะพยายามหาวิธีให้ทุกคนและทุกภาคส่วนเข้า มามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนนั้น ให้ได้มากที่สุด ก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของชาติและพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ผมไม่ต้องการมุ่งหวังสิ่งใด ๆ จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผมต้องการให้ทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้ง เราผ่านเวลาช่วงนั้นมาแล้ว ประเทศไทยมีความเสียหายมามากพอแล้ว อย่ากลับไปอีกเลย ช่วยกันคลี่คลาย ช่วยกันนำพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุขความ เจริญรุ่งเรือง เพื่อลูกหลานของเราดีกว่า

เรื่องขอความร่วมมือ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ไปกำกับดูแลกวดขันกลุ่มมาเฟีย  ผู้มีอิทธิพล ต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ที่พยายามจะเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ ผู้ประกอบอาชีพหารายได้โดยบริสุทธิ์นั้นเดือดร้อน ทั้งในเรื่องของวินรถตู้ รถจักรยานยนต์ บ่อนการพนัน โดยให้มีการป้องกันปราบปราม เฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นไม่ให้กลับเข้ามาอีก มาแสวงหาผลประโยชน์จากคนจน คนรายได้น้อยได้อีก ไม่เป็นการแก้ไขปัญหาแบบลักษณะไฟไหม้ฟาง ต้องทำต่อไป สร้างระเบียบ สร้างความเข้าใจ สร้างความเคยชินว่า เราจะเป็นระเบียบกันอย่างไร เพราะฉะนั้นชุมชน ประชาชน  ต้องมีส่วนร่วม เราขอเน้นตรงนี้

การแก้ปัญหาที่มีความยั่งยืนนอกจากนั้น เราจะต้องขอความร่วมมือและความเข้าใจ เห็นใจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารที่ต้องทำหน้าที่ในการรักษากฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย จะต้องลดอคติความหวาดระแวงระหว่างกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สำหรับเจ้าหน้าที่ไม่ดี เจ้าหน้าที่ที่ทำผิด เรียกรับประโยชน์ ซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนน้อยมาก เราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกในสังคมของไทยเรา เราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นั้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อย่าไปเหมารวมว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นไม่ดีไปทั้งหมด สร้างความรัก ความนับถือระหว่างกันดีกว่า ทั้งนี้ ผมได้มอบนโยบายกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่ไปแล้ว ขอให้ดำเนินการใน เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนั้น รักตำรวจ และเชื่อฟังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

สำหรับนักข่าวสื่อมวลชนผมไม่เคยไปปิดกั้นอะไรท่านอยู่แล้ว เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องการติดตามข่าว สถานการณ์บ้านเมือง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  ทั้งกระแสประชาธิปไตย แล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการนำข้อเท็จจริงมาสู่สายตา แล้วก็ให้ประชาชนนั้นมีความเข้าใจก็คือ พวกท่านนั้นเองคือ สื่อมวลชน เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ท่านเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมด้วย สังคมจะเป็นปกติได้ เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดำรงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเป็นกลาง เสนอข่าวข้อเท็จจริง ที่มีการตรวจสอบมาพอสมควร ปราศจาก “ข้อคิดเห็น” เป็นอคติ ถ้าดีก็ว่าดี ไม่ดีท่านก็บอกมา เราก็จะแก้ไข เพราะฉะนั้นหากไปชี้นำก็เกิดความเข้าใจผิดอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการเสนอลักษณะเสนอด้านเดียว เพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารกว้างขวาง รวดเร็ว ในเรื่องของโซเชียลมีเดียเช่นกัน ก็มีปัญหามาโดยตลอด วันนี้ก็ไม่ทราบใครบ้างเขียนเข้ามา ทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายเกลียดชังกันอยู่ ยังมีอยู่ เราก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเราไม่อยากทำ ในส่วนของสื่อ

เพราะฉะนั้นสื่อจะต้องสื่อสารข้อมูลหลัก ๆ เข้ามาในสังคมให้ทราบในส่วนที่ดี ส่วนที่ไม่ดีก็จะแนะนำมาจะให้เราแก้ไขอะไร ส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีต่อไป ส่วนที่กำลังแก้ไขให้ดี ท่านก็นำเสนอมาว่า ได้ทำแล้ว แต่ทั้งหมดนี้ใครจะรักษาได้ต้องหลายช่วงที่ต้องต่อกันไป เพราะฉะนั้นจะต้องมีสติ ทั้งผู้ทำ สื่อ และผู้เสพ ผู้อ่าน 2 ประการ คือ (1) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร จากหลากหลายแหล่งที่มา ต่างคนต่างไปนำมา แล้วก็ไม่ตรงกัน เสร็จแล้วก็สร้างความรู้ผิด ๆ ไปไม่ได้ และ (2) เรื่องการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ที่ให้ข่าวมา ผู้นำเสนอ จะต้องมีความเป็นกลางและตรวจสอบจนมั่นใจแล้ว ก็จึงจะเผยแพร่ข้อมูลต่อไป อาจจะต้องใช้เวลาจำกัด รวดเร็ว ต้องทันกับการเพื่อการพาณิชย์ของท่านด้วย ท่านต้องระมัดระวัง เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความรู้สร้าง ความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมต่อไป  เพราะว่าบางครั้งข้อมูลที่ท่านได้มาจาก ไปหาแหล่งข่าวระดับล่างมา หรือในหน่วยนั้น หน่วยนี้มา บางทีเป็นข้อมูลของระดับเด็ก ๆ ระดับผู้ปฏิบัติ บางทีเขาไม่ทราบว่า ภาพใหญ่คืออะไรที่เราทำ ทั้งภาพเป็นภาพที่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นยุทธศาสตร์ บางทีเด็ก ๆ ไม่เข้าใจ เพราะถ้าไปถามเชิงปฏิบัติเขาก็จะรู้ในส่วนของเขาเอง นี้เป็นระบบการทำงานอยู่แล้ว ขอให้ตรวจสอบผู้บังคับบัญชา ผมไม่เคยปิด ทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็ไม่ปิด เพราะเราไม่มีการหวังผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นทำไมต้องปิด เรื่องอะไร อยากรู้อะไรให้ถามมา เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ มีคนชี้แจงที่รู้ดีพูดไป ผมเองก็จะพูดในรายละเอียดให้น้อยลง เพราะว่าในส่วนของการปฏิบัติ การขับเคลื่อนนั้น เป็นเรื่องของกระทรวง ทบวง กรม รัฐมนตรีต่าง ๆ ปลัดกระทรวง อะไรเขาทำกันต่อเนื่องกันไปหมด เพราะฉะนั้นต้องเป็นทอด ๆ ออกไป ถามให้ถูกจุดด้วย

เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น ต้องขอความร่วมมือองค์กรภาคประชาสังคม NGO สิทธิมนุษยชน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศด้วย ว่าเรื่องอะไรต่าง ๆ ก็ตาม ที่มีคนร้องเรียนเข้าไปแล้วนั้น ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินงานของรัฐก่อน และเราก็พร้อมจะอธิบาย พร้อมจะแก้ไขต่าง ๆ ทั้งหมด เพราะเรารู้หน้าที่ของเราดี เราจะไม่ทำอะไรให้เสียหายอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นอยู่แล้ว หลีกเลี่ยงอยู่แล้ว คราวนี้พอไม่ทำ พอปล่อยปละละเลยไปบ้าง อะไรไปบ้าง ก็แรงขึ้น ๆ แล้วเราก็ทำงานไม่ได้ ต้องเห็นใจเรา เพราะฉะนั้นขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบ แล้วก็ดูแลเจ้าหน้าที่รัฐบ้าง ให้กำลังใจเขาบ้าง มีมุมมองแนวคิดที่มองในผลประโยชน์ในภาพรวม วัตถุประสงค์ที่เราต้องการ ประเทศชาติเราต้องการอะไร เพราะฉะนั้นท่านเสนอให้ครอบคลุมประเด็นในทุกมิติ การรับเรื่อง ร้องเรียนต่าง ๆ ก็ต้องฟังเหตุ ฟังผลว่า จริงไม่จริง ใช่ไม่ใช่ พอสรุปมาก่อน แล้วก็เป็นปัญหาทุกที ก็มีคนรับได้รับไม่ได้ขึ้นมาอีก ในสังคมไทยนั้น ถือว่าเป็นโชคดี เราไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลย ในสังคมไทยปัจจุบันมีผู้รู้เป็นจำนวนมาก ในทุกภาคส่วน ถ้าหากพวกเราดึงคนเหล่านี้ขึ้นเป็นพลังแฝงทั้งหมด ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกพวกมาใช้ จะเกิดประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศชาติ เพราะฉะนั้นเราจะต้องรวมกันให้ได้ สื่อมวลชนทุกช่องทาง ถือเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับภาครัฐที่ดีที่สุด ที่จะนำการรับรู้ไปสู่ประชาชนให้ได้ ที่เราเปิดช่องทางไว้แล้ว อันแรกคือ สายด่วนรัฐบาล Hot Line : 1111  หรือ www. 1111  และช่องทางที่ 2 คือ ศูนย์ดํารงธรรม Hot Line : 1567 “Smile Line” โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ทุกคนคงอยากได้รอยยิ้มกันทั้งนั้น ไม่ใช่มาเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่กัน โมโหกัน โกรธกันอยู่ตลอดเวลา วันนี้ต้องสร้างรอยยิ้มให้กัน

ในช่วงนี้ สภาพอากาศเป็นช่วงจะเปลี่ยนฤดูอีกแล้ว จากฤดูฝนจะไปสู่ฤดูหนาว ก็อาจจะทำให้ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบกับภัยหนาว และมีผู้เสียชีวิตอีกเหมือนทุกปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมเองก็ห่วงใย คือเราห่วงใยล่วงหน้าอยู่แล้ว เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เราต้องเตรียมการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ติดตาม เตรียมตัวไว้ก่อน เพราะถ้าเราไม่เตรียมตัวขึ้นมา วันหน้าพอเกิดขึ้นมาก็ตื่นตระหนก แล้วก็มีการบาดเจ็บมีการสูญเสียมากมายในทุก ๆ เรื่อง ฉะนั้นปีนี้ต้องเตรียมการล่วงหน้า ส่วนราชการทุกส่วนราชการต้องเตรียมการในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือน การเกิดภัย เตรียมการช่วยเหลือประชาชนในทุกภาคส่วน ในทุกพื้นที่ตามภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เช่น ฝนตกน้ำ น้ำท่วม ฝนแล้ง จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ในเรื่องของการเพาะปลูกพืชที่ต้องอาศัยน้ำมากจะเสียหาย เพราะฉะนั้นนาปรัง ผมไม่แนะนำให้ปลูกอีกเลยหน้านี้ เพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนนี้ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้น 60 ไม่ เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วเราต้องเก็บน้ำในเขื่อน ไม่ใช่จะปล่อยมาเกษตรกรรมได้มากไปเรื่อย ๆ เพื่อดูแลข้าว ดูแลพืชผล จนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ พูดง่าย ๆ

เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยน้ำทั้งหมดปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย พอน้ำน้อย หน้าแล้งจะมีปัญหา เพราะน้ำทะเลจะขึ้น ถ้าเราไม่ปล่อยน้ำลงมาดันน้ำทะเลไว้ น้ำทะเลก็จะเข้ามาในแผ่นดิน ทำให้ดินเค็ม ทำให้การเลี้ยงปลากระชัง ปลาอะไรต่าง ๆ เสียหายไปทั้งหมด ท่านต้องนึกถึงคนอื่นเขาด้วย ผมถึงบอกว่าในเมื่อเราช่วยชาวนา ชาวนาก็ช่วยผม นึกถึงคนอื่นเขาด้วย ผู้ประกอบอาชีพ การประมงชายฝั่ง ทั้งการประมงในน้ำจืด น้ำกร่อย จะมีผลกระทบไปหมด ถ้าน้ำเราน้อยจากเขื่อน กร่อยมาไม่พอ ก็ดันน้ำทะเลไม่ไหว น้ำทะเลก็ลึกเข้ามาในพื้นที่ ในแผ่นดินมากขึ้น ก็ฝากไว้ด้วย เพราะฉะนั้นเป็นห่วงนาปรัง เสียหายมาเราก็ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ไหว แต่ท่านจะต้องไปหาทางว่าจะทำอย่างไร วันนี้ได้ให้กระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือที่ว่า ในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยากว่า 1 แสนคน ถ้าหากว่างดการปลูกข้าวนาปรังชั่วคราวจะทำอย่างไรกับเขา ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนเมษายนปีหน้า เราจะสร้างรายได้ทดแทนให้กับพี่น้องชาวนานี้ได้อย่างไร อาจจะให้มาช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบชลประทาน ขุดลอกคูคลอง คันคลอง เจาะท่อระบายน้ำ ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ โดยใช้แรงงานบ้าง อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ โดยจ่ายค่าแรงรายวันไป อย่างน้อยก็มีเงินไปใช้จ่ายของครอบครัวเป็นระยะเวลาหนึ่งไปก่อน แต่ถ้าน้ำมีพอ ไม่มีปัญหา ก็ทำได้ แต่ขอให้รอสถานการณ์น้ำก่อน แต่วันนี้ จากการประเมินหรือการติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้งหน้า แล้งมากกว่าปีที่แล้วอีก เพราะฉะนั้นปลูกข้าวในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยเสียหายแน่นอน ระมัดระวังด้วย

สำหรับแรงงานที่มีฝีมือ ก็จะมีค่าแรงมากขึ้นกว่าปกติก็อาจจะ 300 บาท ถ้ามีค่าแรงฝีมือ นี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องการทำ ไม่ใช่ทำการเกษตรอย่างเดียวแล้วจะรวย หรือจะมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยากตามที่ผมเรียนไปแล้วว่า ราคาผลิตผลการเกษตรไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าท่านพัฒนาฝีมือของท่านไปเรื่อย ๆ เป็นแรงงาน ใช้แรงงาน ต่อไปก็เป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีคุณภาพไปเรียนศึกษาต่อเพิ่ม ก็จะไปสอดคล้องกับการเป็น AEC ในปลายปี 2558 นี้ ท่านจะได้ไปพัฒนาตนเอง อาจจะไปเป็นระดับ Full man ระดับผู้บริหาร หรือไปแลกเปลี่ยน ไปทำงานต่างประเทศได้ โดยได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเขาเรียกการพัฒนาตนเองของแรงงาน

เรื่องค่านิยม 12 ประการนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพราะว่าค่านิยม 12 ประการนี้ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของทุกศาสนา ทั้งพุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู ซิกข์ อันนี้จะเป็นแนวทางส่งเสริมให้สังคมเกิดความสงบสุข มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เผื่อแผ่แบ่งปันกัน ฝากไว้ด้วย ก็คงต้องฝากทั้งทุกศาสนาช่วยกันไปแพร่หลายด้วย ในการให้คำสอนประชาชนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันออกไป

ในวันพุธหน้า วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็นวันออกพรรษา  ผมเองในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ขอแสดงความชื่นชมกับ พี่น้องประชาชนทุกคนที่ต่างตั้งใจปฏิบัติบูชา งดเหล้า งดอบายมุข ในช่วงตลอดเข้าพรรษา ผมขออนุโมทนาในความตั้งใจของท่าน แต่ถึงจะออกพรรษาไปแล้ว ไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้ว ก็กลับมาทานมากเหมือนเดิม ถ้าหยุดได้ก็หยุดไปเลย เพราะฉะนั้นหากลดได้ เลิกได้ การดื่มสุรา หรือละเว้นอบายมุขต่าง ๆ จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดี ประเทศชาติก็ก้าวหน้า คนของเราก็จะแข็งแรง ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อบุตรหลานต่อไปในอนาคต อันนี้ท่านทราบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น สิ่งไหนมีดีรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ท่านทำต่อไปเต็มที่ เพราะจะเกิดดีกับตัวท่านและสังคม ครอบครัวสำคัญที่สุด ครอบครัว ลูก เมีย ก็มีความสุข ชื่นอกชื่นใจ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

สวัสดี  ขอบคุณ

…………………………………..

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th/th/program1/item/86383-id86383.html

 

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

  

 

 

 

 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

ไนจีเรียบนเวทีโลก

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต

 

บริการประชาชน

 

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

OFFICIAL HOLIDAYS 2017 (B.E. 2560)
01 May 2017
ROYAL THAI EMBASSY, ABUJA OFFICIAL HOLIDAYS 2017 (B.E. 2560)             Save