เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมชาย เภาเจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้มอบเช็คเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท (32,425.42 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่ Ambassador Kabiru Garba รองปลัดกระทรวงฝ่ายกิจการบริหารและการคลัง

(Under Secretary, Administration and Finance) กระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบอุทกภัยชาวไนจีเรีย โดยมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ท่านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความเสียใจต่ออุทกภัยครั้งร้ายแรงในช่วงเดือนกันยายน 2555 ที่คร่าชีวิตชาวไนจีเรียและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตร และชุมชนในหลายรัฐของประเทศ อุทกภัยดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 50 ปี ส่งผลให้ประชาชนกว่าล้านคนขาดที่อยู่อาศัย  

 

 

รัฐบาลและประชาชนชาวไทยเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจต่อเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเองก็ประสบอุทกภัยใหญ่ทั่วประเทศในปี 2554  ดังนั้น รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงขอส่งกำลังใจและขอชื่นชมรัฐบาลไนจีเรียในความพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดหาที่พักอาศัย อาหาร และสิ่งจำเป็น รวมทั้งแสดงความตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูก่อสร้างพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ  มีความเชื่อมั่นว่า ชาวไนจีเรียจะสามารถฝ่าฟันข้ามพ้นอุปสรรคและกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว

 

 


Ambassador Kabiru Garba กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยไนจีเรียเมื่อปี 2555 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและประชาชนไทยกับรัฐบาลและประชาชนไนจีเรีย ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประชาชนไนจีเรียขอขอบคุณรัฐบาลและประชาชนไทย และจะได้ส่งมอบเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ของรัฐบาลไทยต่อไป
 


       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501