นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา นำคณะทีมประเทศไทยเยือนนครลากอส เพื่อ เยี่ยมเยียนชุมชนไทย ระหว่าง 26-30 ก.ย. 2557 โดยได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชนไทยกว่า 24 คน ที่ร้านอาหารบางกอก แจ้งสถานการณ์ล่าสุดและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลา การถามตอบงานด้านกงสุล การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ฯลฯ 

 

นอกจากนี้ ยังได้พบหารือกับนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจไนจีเรีย ร่วมกับ สคร. ณ กรุงอาบูจา เพื่อขยายความร่วมมือด้านธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทย-ไนจีเรีย งานนี้ต้องขอบคุณร้านอาหารบางกอกที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมผู้แทนชุมชนไทย และผู้แทนชุมชนไทยทุกคนที่ได้แสดงความความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันทำงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยยิ่งขึ้นต่อไป


 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501