สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมนักวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาการปลูกและผลิตข้าวระดับชุมชนไนจีเรีย ประจำปี 2561 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-20 ก.ค. 2561 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้ส่งนักวิชาการเกษตรไนจีเรียเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 คน จากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (รัฐบาลกลาง) รัฐบาลมลรัฐ Kebbi มลรัฐ Oyo องค์การ FADAMA และองค์การ FAO

 

0
0
0
s2smodern
       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th


Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501