พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

 

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2561 นายวัฒนะ คุ้นวงศ์ เอกอัครราชทูต ได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยมีผู้แทนชุมชนชาวไทยในกรุงอาบูจาและนครลากอสเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี