Menu

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค. 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำไนจีเรีย โดยได้จัดฉายภาพยนตร์ไทย “มหาลัยเหมืองแร่” ในวันที่ 9 ส.ค. โดยมีผู้เข้าชมจำนวนมาก ทั้งนี้ นาย Geoffrey Onyeama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียเข้าร่วมในฐานะเกียรติยศในพิธีเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern
       

 
   
   
Menu

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th


Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

article thumbnail    เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยการร่วมสวนมนตร์ การนั่งสมาธิ...

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501