เมื่อวันที่ 15-17 ก.ย.2558 นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ได้เยือนมลรัฐ Enugu และมลรัฐ Anambra อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ifeanyi Ugwuanyi ผู้ว่าราชการมลรัฐ Enugu เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและมลรัฐ Enugu โดยเฉพาะด้านการศึกษา และได้พบหารือกับ Prof. Uche Eze, Honorable Commissioner for Education of Enugu นาย Austin Udeh, Permanent Secretary of Education of Enugu State และ Ms. Nneka Onuora, Executive Chairman of Enugu State Universal Basic Education (ENSUBEB) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ได้รับการต้อนรับจาก Prof. Joe Asike, Chief of Staff of the Anambra Government House และหารือข้อราชการกับ Prof. Katie Omenugha, Commissioner for Education of Anambra รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของรัฐ Anambra

 

 

 

 

 

 
 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501