นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ร่วมคณะซึ่งนำโดย นายธนะ ดวงรัตน์ ทูตพิเศษไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H.E. Mr. Mahamadou Issoufou ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ และ H.E. Mr. Ibrahim Yacoubou  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุง Niamey เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559


 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501