นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมคณะเยือนกานานำโดยนายกอบศักดิ์ ชุติกุล ทูตพิเศษรัฐบาลไทย และพบหารือกับนาย John DramaniMahamaประธานาธิบดีสาธารณรัฐกานา และนาง Hanna Tettehรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.และ 21 มิ.ย. 2559 ตามลำดับ  ในระหว่างการเยือน เอกอัครราชทูต ยังได้พบหารือกับนาย Yaw AkrasiSarpongเลขาธิการ Narcotics Control Board (NACOB) และได้เยี่ยมเยียนชุมชนไทยในกรุง Accra อีกด้วย

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501