สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะข้าราชการจาก NACOB (Narcotics Control Board) ของกานา และ NDLEA (National Drug Law Enforcement Agency) ของไนจีเรีย ไปประเทศไทย ระหว่าง 22-30 ส.ค. 2559 เพื่อเรียนรู้แบบอย่างการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ที่ดอยตุง จ.เชียงราย นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาทางเลือกและความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ปปส. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

 


 

 

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501