เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560 นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต และคณะทูตอาเซียนประจำกรุงอาบูจา ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Marcel Alain de Souza, President, ECOWAS Commission (Economic Community of West African States) ที่สำนักงานใหญ่ ECOWAS Commission กรุงอาบูจา

 

 

 

 


 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501