เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาลู่ทางธุรกิจการการลงทุนระหว่างไทยกับไนจีเรีย ที่ประเทศไทย

 

ท่านอุปทูต นายนิยม วัฒน์ธรรมาวุธ พบกับ Mr. James O. Ebuetse ตำแหน่ง Director of Policy Advocacy and External Relations กับ Mr. John O. Oseji ตำแหน่ง Assistant Director (Policy Advocacy) ของหน่วยงาน Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของไนจีเรีย เรื่องการจัดประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 20 มี.ค. 55

 

โดยโครงการดังกล่าวคาดหวังในการส่งเสริมการการค้าการลงทุนระหว่างไนจีเรียและไทยให้มีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ในไนจีเรียของภาคธุรกิจไทย

 

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501