สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ขอเรียนเชิญชาวไทยเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 2561 เวลา 10.45 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (Royal Thai Embassy, 24 Tennessee Crescent, Off Panama, Maitama, Abuja)

 

และร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคและเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าที่ Jesus Abandoned Charity Home กรุงอาบูจา (ตามความสมัครใจ)

 

รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามรูปข้างล่างนี้ โดยท่านใดสะดวกเข้าร่วมงานฯ ขอความกรุณาคอนเฟิร์มการเข้าร่วมโดยตอบไลน์ของผมด้วยครับ (tor@abuja) ขอบคุณครับ

 

 

 

 

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501