สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนในกรุงอาบูจา (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม) ภายใต้กรอบ ASEAN Committee in Abuja มีกำหนดจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนในไนจีเรียครั้งที่ 3 ระหว่าง 8-11 สิงหาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ (No.5, Vattern Street, Ministers Hill, Maitama, Abuja) โดยภาพยนตร์ไทย “มหาลัย เหมืองแร่” ได้รับคัดเลือกฉายในวันที่ 9 ส.ค. 2561 (เข้าชมฟรี)

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501