พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 นายวัฒนะ คุ้นวงศ์ เอกอัครราชทูต หารือข้อราชการกับนาย Batunde Paul Ruwase ประธานหอการค้านครลากอส เกี่ยวกับการเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ไนจีเรีย