เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 สอท.และ สคต. ได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจไทย ซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจด้านพลังงาน (Solar Energy) ด้านการเกษตร (เครื่องจักรกลและปุ๋ย) ผู้แทนจาก รพ.บ้านแพร้ว และตัวแทนนักธุรกิจกลุ่มบริษัท ABG Nigeria และได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่จะทำการค้าและลงทุนในไนจีเรียในสาขาดังกล่าว ซึ่งการหารือเป็นไปด้วยดีและทั้งสองฝ่ายจะนำข้อเสนอที่ได้ไปพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปในการทำธุรกิจร่วมกันต่อไป
 
 
 
 
 
       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501