เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 และวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ที่โรงแรมเชอราตันกรุงอาบูจา โดยได้มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชประวัติ และนิทรรศการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักร้องวง AMEMUSO ของไนจีเรีย และการจัดซุ้มสินค้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยโดย Successmore Company และ Fareast Mercantile Co.Ltd. (Vitamilk)  โดยมีแขกเข้าร่วมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ชุมชนชาวไทย นักการเมือง ข้าราชการ ภาคเอกชน ของไนจีเรีย คณะทูตานุทูตและองค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ

 

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501