333

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 อุปทูตฯ ได้อัญเชิญถาดเงินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ไปมอบให้แก่ ศ.นพ. Adetokunbo O. Lucas  ที่บ้านพัก ณ เมืองอิบาดัน รัฐโอโย สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เพื่อเป็นของที่ระลึกในการเป็นคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2561 อุปทูตฯ กล่าวขอบคุณ ศ.นพ. Lucas  ที่ได้อุทิศตนทำงานให้กับมูลนิธิฯ มาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี 2543 - 2561 และได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย โดย ศ.นพ. Lucas ได้กล่าวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถาดเงินแก่ตน นับเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นเกียรติอย่างสูงสุด   แก่ตนและครอบครัว ทั้งนี้ ศ.นพ. Lucas เป็นชาวไนจีเรียคนแรกที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ในปี 2542 ด้านสาธารณสุข (Public Health)" 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501