พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H.E. Mr. Aminu Bello Masari ผู้ว่าราชการรัฐ Katsina โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร

*************************