พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 สอท.ณ กรุงอาบูจา ได้จัดพิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา โดยมีนายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการและประชาชนชาวไทยในกรุงอาบูจาเข้าร่วม โดยพิธีเริ่มโดยประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ตามด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมถึงการร่วมอธิษฐานจิตเพื่อถวายพระราชกุศล