พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต


  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มอบทุนแก่นักวิชาการเกษตรไนจีเรีย 9 คน จากรัฐ Katsina,  รัฐ Niger,  National Center for Agriculture Mechanization (NCAM)  รัฐ Ilorin และกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยได้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน หลักสูตร Mechanized Rice Milling ระหว่างวันที่ 11-29 กรกฎาคม 2559