ด้วยเมื่อวันที่ 16 – 17 ก.พ. 55  รัฐบาลไนจีเรียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 40th Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS ที่โรงแรม Transcorp Hilton    กรุงอาบูจา มีผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้


    1. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปธน.จาก 9 ประเทศในกลุ่มสมาชิก The Economic Community of West African States (ECOWAS) 15 ประเทศ ได้แก่ นาย Yayi Boni ปธน.เบนิน นาย Blaise Compaore ปธน.บูร์กินาฟาโซ นาย Alassane Ouattara ปธน.โกตดิวัวร์ นาย Alpha Conde ปธน.กินี นาง Ellen Johnson-Sirleaf ปธน.ไลบีเรีย นาย Issoufou Mamadou ปธน.ไนเจอร์ นาย Goodluck Jonathan ปธน.ไนจีเรีย           นาย Ernest Bai Koroma ปธน.เซียร์ราลีโอน และ นาย Raimundo Pereira รักษาการปธน.กินีบิสเซา รวมทั้ง     นาย Jose Maria Pereira Neves นรม.เคปเวิร์ด และรมต.จากปท.แกมเบีย กานา มาลี เซเนกัล และโตโก
   

 

2. นาย Goodluck Jonathan ปธน.ของไนจีเรียในฐานะประธาน ECOWAS กล่าวสุนทรพจน์เปิด การประชุมฯ เกี่ยวกับบทบาทและความสำเร็จของ ECOWAS ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งประธาน และความท้าทายที่ ECOWAS จะต้องร่วมมือกันฝ่าฟัน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
        2.1 กล่าวต้อนรับปธน. นรม. รมต. และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และแสดงความยินดีกับ      นาย Yayi Boni ปธน.เบนินที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานของสหภาพแอฟริกาโดยมติเอกฉันท์       ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจที่ปท.สมาชิกมอบให้แก่ปธน.เบนินและปท.เบนิน รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนบนผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคแอฟริกา  ดังนั้น ทุกปท.มีความรับผิดชอบที่จะให้การสนับสนุนปธน.เบนินในการทำงานต่อไป  
       2.2 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ECOWAS สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายในด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ เพราะประเทศสมาชิกมีความสามัคคีและมีความตั้งใจที่แน่วแน่ร่วมกันในการรักษาสันติภาพ นอกจากนี้ ECOWAS ยังได้รับความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ สหภาพแอฟริกา สหประชาชาติ และสหภาพยุโรป จึงทำให้อนุภูมิภาค อฟ.ตต.สามารถแก้ปัญหาและเผชิญกับอุปสรรคด้านการเมืองและความมั่นคงได้อย่างเข้มแข็ง โดยเห็นได้จากการคลี่คลายของวิกฤตปัญหาในโกตดิวัวร์ ซึ่งกลุ่ม ECOWAS รวมตัวกันมีความเห็นและแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการส่งเสริมประชาธิปไตยและ     ธรรมาภิบาล ตนจึงขอแสดงความยินดีและต้อนรับนาย Alassane Ouattara ปธน.โกตดิวัวร์  ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอด ECOWAS ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ECOWAS
       2.3  ความพยายามของ ECOWAS ในการรวมตัวกันด้านประชาธิปไตยในอนุภูมิภาค อฟ.ตต.ส่งผลให้เห็นในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในปท.ไลบีเรีย ไนเจอร์ และกินี
        2.3.1 ในกรณีของไลบีเลีย การประชุมสุดยอดระดับเล็ก (mini-summit) ของ ECOWAS เมื่อเดือนก.ย. 54 ได้แก้ปัญหาการข้ามถิ่นของอดีตทหารสู้รบจำนวนมากจากโกตดิวัวร์เข้าไปและสั่นคลอนความมั่นคงในไลบีเรีย อีกทั้งการดำเนินงานของ ECOWAS ได้ส่งผลดีต่อการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเลือกตั้งอย่างประสบความสำเร็จในไลบีเรียในเดือน ต.ค. 54 และ พ.ย.54 ตามลำดับ
        2.3.2 หลังจากที่อดีตปธน. Tandja ของไนเจอร์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อขยายระยะเวลาดำรงตำแหน่งของตนและก่อให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ECOWAS ได้มีส่วนเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์การเมืองในไนเจอร์ และนำไปสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยในเดือน ม.ค. 54
        2.3.3 ECOWAS มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองในกินีจากรัฐบาลทหารที่ก่อรัฐประหาร หลังจากที่ปธน. Lasana Conte เสียชีวิตในเดือน ธ.ค. 51 ไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปลายปี 2553
        2.4 ขอแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนชาวกินีบิสเซาต่อการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของปธน. Bacai Sanhya  และขอให้การต้อนรับนาย Raimundo Pereira รักษาการปธน.กินีบิสเซา
        2.5 ECOWAS ได้วางแผนและพัฒนา Defence and Security Reform Programme (DSSRP) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอนุภูมิภาค อฟ.ตต. จึงขอให้ทุกภาคส่วน (all stakeholders) ในกินีบิสเซาและปท.ECOWAS ร่วมมือกันผลักดัน DSSRP ให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งนี้ ปท.สมาชิกได้อนุมัติการใช้งบประมาณ 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินงานในเรื่องนี้
        2.6 ECOWAS ยังคงต้องเผชิญกับภัยก่อการร้าย และความท้าทายด้านความมั่นคงใน Sahel Region (มาลีและไนเจอร์) จากการแพร่กระจายของอาวุธขนาดเล็ก ( a proliferation of small arms and light weapons)  ซึ่งเพิ่มมากขึ้นภายหลังเหตุการณ์ Arab Spring โดยเฉพาะจากการโค่นล้มอดีตปธน.กัตดาฟี

ของลิเบีย ทำให้นักสู้ติดอาวุธชนเผ่า Tourage ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังทหารของกัตดาฟีกลับคืนสู่มาตุภูมิพร้อมอาวุธ และโจมตีกองกำลังทหารของรัฐบาลมาลีและก่อความไม่สงบในไนเจอร์ เพื่อจุดหมายในการแบ่งแยกดินแดน ในขณะที่สถานการณ์โจรสลัดในอ่าวกินีมีความน่าเป็นห่วง และเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการลักลอบขนส่งยาเสพย์ติด การลักลอบขนส่งน้ำมัน และการค้ามนุษย์
         2.7 ทุกประเทศต้องไม่ลืมว่านอกเหนือไปจากการเมืองและความมั่นคงแล้ว การรวมตัวทางศก.ของอนุภูมิภาค อฟ.ตต.ยังคงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่เป็นพื้นฐานของ ECOWAS  ดังนั้น ทุกประเทศจึงต้องเร่งเพิ่มความพยายามเพื่อนำไปสู่การรวมตัวกันทางการเงิน (monetary union) ปรับระบบการเงินการคลังให้เข้ากับเงื่อนไขที่ได้วางไว้ และการจัดตั้งระบบภาษีที่เป็นหนึ่งเดียวให้สำเร็จ (harmonization of tariff regimes)
         2.8  อย่างไรก็ดี ปธน.ไนจีเรียแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสามัคคีของปท. ECOWAS หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งประธานคณะกรรรมาธิการของสหภาพแอฟริการะหว่างการประชุมสุดยอดสมัยสามัญของสหภาพแอฟริกาครั้งที่ 18 ที่กรุงอาดิส อาบาบา เมื่อปท.สมาชิก ECOWAS บางประเทศไม่ปฏิบัติตาม consensus position ของ ECOWAS เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อปท.ของตนบางประการ ดังนั้น ECOWAS จำเป็นต้องแสดงออกเป็นเสียงเดียวกัน (speak with one voice as a region)   ทั้งนี้ ECOWAS มีจำนวนปท.สมาชิกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอนุภูมิภาคแอฟริกาอีก 4         อนุภูมิภาค และสิ่งนี้คืออำนาจต่อรองที่สำคัญของ ECOWAS
   

3. ที่ประชุมฯ เลือกนาย Alassane Ouattara ปธน.โกตดิวัวร์ให้ดำรงตำแหน่งประธาน ECOWAS คนใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี และแต่งตั้งนาย Kadre Desire Ouedraogo ของบูร์กินาฟาโซให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการของ ECOWAS เป็นระยะเวลา 4 ปี แทนนาย James Victor Gbeho ของกานา
   

4. ที่ประชุมฯ เห็นชอบต่อการแต่งตั้งให้ Chief Olusegun Obasanjo อดีตปธน.ไนจีเรียเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนร่วม AU-ECOWAS High Level Mission เดินทางไปยังเซเนกัล เพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในเซเนกัลเกี่ยวกับการเลือกตั้งปธน.เซเนกัลที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ก.พ.55
   

5. ที่ประชุมฯ เรียกร้องให้สมาชิกปท.ECOWAS และประชาคมระหว่างประเทศให้การสนับสนุนกินีบิสเซาในการเตรียมการเลือกตั้งปธน.ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มี.ค. 55
   

6. ที่ประชุมฯ มอบหมายให้ ECOWAS Commission เร่งจัดทำกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ทางทะเลที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาโจรสลัด ส่งเสริมความร่วมมือกับ The Economic Community of Central African States (ECCAS) ของอนุภูมิภาคแอฟริกากลาง และในอ่าวกินี
   

7. ที่ประชุมฯ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงและมนุษยธรรมที่เลวร้ายลงใน Sahel region ประนามกลุ่มต่อต้าน Mouvement national pour la liberation de l’Azawad  (MNLA) ในตอนเหนือของมาลี และเรียกร้องให้กลุ่ม MNLA ยุติการโจมตีและการกระทำอันรุนแรง  ECOWAS ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วยเหลือมาลีในการจัดการกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากการโจมตีของกลุ่ม MNLA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพลัดถิ่นที่อยู่ของผู้ลี้ภัยไปยังประเทศอื่น และภายในประเทศมาลี และการบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในดินแดน Sahel ที่เข้าขั้นวิกฤติ
   

8. ที่ประชุมฯ มอบหมายให้ ECOWAS Commission โอนเงินจากกองทุน surplus Community Levy funds ที่ธนาคาร ECOWAS Bank for Investment and Development (EBID) ให้สมาชิกปท.กู้ยืมเพื่อการพัฒนาด้านการก่อสร้างและสาธารณูปโภค
   

9. ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญเร่งด่วนต่อการเจรจาความตกลงเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจระหว่าง แอฟริกาตะวันตกกับสหภาพยุโรป (Economic Partnership Agreement between West Africa and the European Union) ให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว
   

10. การประชุมสุดยอด ECOWAS สมัยที่ 41 จะจัดขึ้นที่กรุง Yamoussoukro ของโกตดิวัวร์ในเดือนมิ.ย. 55

    11. ข้อคิดเห็น
         11.1 ECOWAS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรวมตัวกันในด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก แต่สถานการณ์การเมืองความมั่นคงที่ผันผวนในอฟ.ตต.ทั้งภายในและระหว่างปท.ในอนุภูมิภาค ทำให้ ECOWAS ต้องรับบทบาทในการรับมือและพยายามแก้ปัญหาทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง ซึ่งได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศ แต่ขณะนี้ ปท.สมาชิกECOWAS ควรต้องหันมาทุ่มเทกับภารกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของปท.สมาชิกและเร่งดำเนินการรวมตัวด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง ความสำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ ECOWAS ปรากฏเด่นชัดในสุนทรพจน์ของปธน.ไนจีเรีย และ communiqué ของการประชุมฯ
         11.2 การรวมตัวของ ECOWAS เป็นเพียงการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ เท่านั้น แต่ละประเทศมีความอ่อนแอทางการเมือง และมีลักษณะเป็น tribal communities within a country  ถึงแม้ประเทศใหญ่และน่าจะเข้มแข็ง เช่น ไนจีเรียก็ยังมีความแตกต่างด้านชนเผ่า ความเหลื่อมล้ำระหว่างเหนือและใต้ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งและการก่อการร้ายของกลุ่ม Boko Haram หรือแม้แต่เซเนกัล ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นประเทศที่มั่นคงทางการเมืองมากในอฟ.ตต. ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองในขณะนี้ ความปรารถนาในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของ ECOWAS ตามแบบ ASEAN หรือ EU ซึ่งหลายปท.ในแอฟริกามุ่งหวัง และปธน.ไนจีเรียได้ กล่าวถึงในสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมสุดยอดสหภาพแอฟริกา สมัยที่ 18 ที่กรุงอาดิส อาบาบา ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานในการบรรลุวัตถุประสงค์
    11.3 ในปี พ.ศ. 2555 จะมีการเลือกตั้งใน 5 ปท.ในแอฟริกา ตต. ได้แก่ เซเนกัล กานา กินีบิสเซา มาลี และเซียร์ราลีโอน จึงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า ECOWAS จะมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยและ      ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย    แต่บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งก็ยังมาจากกลุ่มคนที่มีอำนาจเดิมในประเทศนั้นๆ
    11.4 ประเทศไทยควรจะให้ความสำคัญกับ ECOWAS มากขึ้น ทั้งในแง่ผลประโยชน์ทางการเมืองในเวทีพหุภาคีและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้า ฯลฯ โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคณะผู้แทนไทยไปเยี่ยม  The Secretariat’s headquarters of ECOWAS หรือศึกษาหาทางให้มีผู้แทนในลักษณะ observer ในที่ประชุม ECOWAS ซึ่งบางประเทศในเอเชียได้ให้ความสำคัญกับ ECOWAS ค่อนข้างมาก เช่น ญี่ปุ่นได้มีการแต่งตั้งออท.ประจำ ECOWAS โดยให้ออท.ที่มีถิ่นพำนัก ณ กรุงอาบูจาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นต้น

ภาพจาก..http://members.virtualtourist.com/m/p/m/f1458/

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501