พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาลู่ทางธุรกิจการการลงทุนระหว่างไทยกับไนจีเรีย ที่ประเทศไทย

 

ท่านอุปทูต นายนิยม วัฒน์ธรรมาวุธ พบกับ Mr. James O. Ebuetse ตำแหน่ง Director of Policy Advocacy and External Relations กับ Mr. John O. Oseji ตำแหน่ง Assistant Director (Policy Advocacy) ของหน่วยงาน Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของไนจีเรีย เรื่องการจัดประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 20 มี.ค. 55

 

โดยโครงการดังกล่าวคาดหวังในการส่งเสริมการการค้าการลงทุนระหว่างไนจีเรียและไทยให้มีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ในไนจีเรียของภาคธุรกิจไทย