พิมพ์
ฮิต: 8274
เนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงในไนจีเรียได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความรุนแรงจากการก่อการร้ายของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง Boko Haram เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรัฐต่างๆ ทางตอนเหนือของประเทศ รวมถึงรัฐทางตอนใต้ยังมีปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการจับกุมตัวคนต่างชาติไปเรียกค่าไถ่ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีแผนช่วยเหลือ / อพยพคนไทยในไนจีเรีย กรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง / เกิดสงคราม
 
ข้อมูลทั่วไป
คนไทยที่พำนักอาศัยในไนจีเรียมีประมาณ 150 คน โดยอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ เช่น กรุงอาบูจา ประมาณ 20 คน เมืองลากอส ประมาณ 50 คน ประกอบด้วยแม่บ้าน นักธุรกิจ พนักงานในบริษัทต่างๆ เจ้าของภัตตาคาร พ่อครัว ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานไทยที่ทำงานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าที่รัฐ Delta รัฐ Edo และ 
รัฐ Cross River จำนวน 80 คน โดยจำนวนแรงงานไทยดังกล่าวไม่คงที่ ส่วนใหญ่เดินทางเข้าไปทำงานระยะสั้น ประมาณ 1- 2 ปี และทยอยเดินทางกลับเมื่องานเริ่มใกล้เสร็จแล้ว
 

{xtypo_alert} การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ {/xtypo_alert}
 
ระดับที่ 1 ขั้นเตรียมการสภาวะปกติ
 
ระดับที่ 2 เมื่อมีสิ่งบอกเหตุ เช่น เริ่มมีข่าวเกิดความไม่สงบ ข่าวพิพาท หรือการปะทะ
 
ระดับที่ 3 เกิดความไม่สงบเป็นระยะ และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
 
ระดับที่ 4 กรณีเกิดความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้าง ขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม 
 
การอพยพคนไทย
การกำหนดสถานที่รวมตัว
{xtypo_warning}การอพยพกลับประเทศไทย{/xtypo_warning}
กรุงอาบูจา อาจจะอพยพคนไทยซึ่งมีประมาณ 20 คน กลับประเทศไทยโดยทางเครื่องบินพาณิชย์ 
เช่น สายการบิน Lufthansa, KLM, British Airways, Egyptian Airline, Ethiopian Airline หรือเครื่องบินพิเศษจากไทย โดยเตรียมการ ดังนี้
กรณีท่าอากาศยาน Nnamdi Azikiwe International Airport ที่กรุงอาบูจาใช้การไม่ได้ อาจจะอพยพคน
ไทยทั้งหมดโดยทางรถยนต์ไปสมทบกับคนไทยที่เมืองลากอสซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอาบูจา ประมาณ 850 กิโลเมตร เพื่อหาทางอพยพทางเครื่องบินที่เมืองลากอสกลับประเทศไทย หรืออพยพทางรถยนต์ไปรังกรุง Porto Novo ประเทศเบนิน (ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของไนจีเรีย) เพื่อต่อเครื่องบินกลับประเทศไทยต่อไป
 
เมืองลากอสอาจจะอพยพคนไทยซึ่งมีประมาณ 50 คน และแรงงานไทยที่รัฐ Edo รัฐ Delta และรัฐ Cross River อีกประมาณ 80 คน โดยทางเครื่องบินจากท่าอากาศยาน Murtala Muhamed International Airport ทั้งนี้ อาจจะเป็นเครื่องบินพิเศษจากไทย หรือสายการบินพาณิชย์อื่นๆ เช่น Qatar Airway, Ethiopian Airline, Egyptian Airline, Kenya Airway, South African Airline และ Northeast Airline หรืออาจจะเป็นทางเรือ ที่ท่าเรือเมืองลากอส เพื่อเดินทางไปประเทศเบนินหรือประเทศข้างเคียง เพื่ออพยพทางเครื่องบินหากจำเป็น
หากสนามบินใช้การไม่ได้ อาจอพยพคนไทยทางรถยนต์ไปยังกรุง Porto Novo ประเทศเบนิน ซึ่งหากจากเมืองลากอสประมาณ 80 กิโลเมตร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวัน เวลาเดินทาง จุดรวมตัว และประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไนจีเรียเป็นการล่วงหน้า 
 
เมือง Port Harcourt อาจจะอพยพแรงงานไทย ซึ่งมีประมาณ 80 คน จากบริษัทโรงงานผลิตไฟฟ้ารัฐ Edo รัฐ Delta และรัฐ Cross River  โดยทางเครื่องบินพาณิชย์ หรือเครื่องบินพิเศษจากไทยกลับประเทศไทย หรืออาจจะอพยพโดยทางเรือจากท่าเรือเมือง Port Harcourt ไปยังกรุง Douala ประเทศแคเมอรูน ซึ่งมีระยะห่างออกไปประมาณ 380 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยต่อไป