กานาเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตย (beacon of democracy)ประเทศหนึ่งในแอฟริกา

- กานามีรัฐประหารครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2524

- นับตั้งแต่ปี 2535 กานาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค (multi-party domocracy) ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1992 ซึ่งได้รับคะแนนเสียงจากการลงประชามติในขณะนั้นถึงร้อยละ 92 และยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

- กานาสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทุก ๆ 4 ปีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยการเปลี่ยนผ่านอำนาจระหว่างพรรคการเมืองหลัก 2 พรรค (พรรค National Democratic Congress และพรรค New Patriotic Party) ที่ผ่านมา (3 ครั้ง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกล่าวคือ วัฒนธรรมการเมืองของกานาตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันนั้น ผู้แพ้ในการเลือกตั้งจะประกาศยอมรับผลเสมอ ทั้งนี้ นาย Nana Akufo-Addo ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน แพ้ในการเลือกตั้งมาก่อน 2 ครั้ง (ปี 2551 และปี 2555) ก่อนที่จะชนะในครั้งที่ 3 (ปี 2559)

- เมื่อเดือนกันยายน 2560 ประธานาธิบดีNana Akufo-Addoได้รับรางวัลความสำเร็จแห่งชาติ(National Achievement Award)จากสถาบันอเมริกา-แอฟริกา (Africa-America Institute - AAI)ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นการรับมอบแทนประชาชนกานา เพื่อแสดงถึงการยอมรับกานาในฐานะประเทศเสรี เป็นประชาธิปไตย และมีเสถียรภาพ

- อย่างไรก็ดี หากมีการชุมนุมของกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการปะทะกันบ้างทั้งระหว่างกลุ่มผู้เห็นต่าง และตำรวจกับผู้ชุมนุม และไม่ควรเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืน

- แม้ที่ผ่านมา กานาไม่ตกเป็นเป้าของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่แอฟริกาตะวันตก/ ซาเฮล (Sahel) อาทิ กลุ่ม Boko Haramกลุ่ม AQIM (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb)แต่ประเทศใกล้เคียง อาทิ โกตดิวัวร์ บูร์กินาฟาโซ มาลี ไนจีเรีย ไนเจอร์ต่างถูกโจมตีมาแล้วในช่วงปี 2557-2560 นอกจากนี้ กานายังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาติตะวันตก ดังนั้นความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายจึงยังคงมีอยู่ทั้งนี้ เมื่อเดือน พ.ค. 2560 สำนักงานข้าหลวงใหญ่แคนาดาประจำกานาเคยออกประกาศเตือนประชาชนของตนให้ระวังความเป็นไปได้ในการก่อการร้ายในกานามาแล้ว และสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหราชอาณาจักรก็เคยออกประกาศเตือนในลักษณะนี้เช่นกันเมื่อเดือน ต.ค. 2560

 

Ranking !

- กานาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพสื่อมากเป็นอันดับ 2 ในแอฟริกาตามรายงาน Press Freedom Index 2017 ของ Reporters Without Borders (RWB)

- กานาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านประชาธิปไตยเป็นอันดับ 5 ในแอฟริกา ตามดัชนี Democracy Index 2016 ของ The Economist

- กานาเป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยเป็นอันดับที่ 9 ในแอฟริกา ตามดัชนี Corruption Perception Index 2016 ของTransparency International

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501